Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Formulieren om uw houding te bepalen ten aanzien van het akkoord

Het RIZIV benadrukt dat u uw houding ten aanzien van het nieuw akkoord per aangetekend schrijven kenbaar maakt en u dus de wettelijk voorgeschreven procedure volgt. E-mails worden niet aanvaard!

Formulieren om uw houding te bepalen ten aanzien van het akkoord

1. U kan weigeren om de honoraria en de bepalingen van het akkoord te volgen.
Wie niet geconventioneerd wenst te zijn en de honoraria van het akkoord niet wil volgen, dient zijn weigering tot toetreding ten laatste op 13 maart 2013 aangetekend te verzenden aan het RIZIV.

Let op!
Indien artsen een weigering tot toetreding tot het akkoord in een gezamenlijke verzending aangetekend wensen te versturen, raden we u dit af. Bij een mogelijke onenigheid over de ontvangst van de weigering tot het akkoord kan bij een gezamenlijke verzending maar 1 arts van deze groep aan het RIZIV bewijzen dat hij of zij een aangetekend schrijven heeft verzonden. Een begeleidend schrijven met daarin opgenomen de opsomming van de betrokken artsen voldoet echter ook niet.
Daarom raden we u toch aan om de weigering tot het akkoord voor elke arts afzonderlijk aangetekend te verzenden, zodat iedere arts een bewijs van verzending heeft.

Artsen die weigeren toe te treden tot het akkoord, hebben geen recht op het sociaal statuut (van € 4.444,05).

Nieuw: onder uitdrukkelijke eis van de mutualiteitsbank voorziet dit akkoord in een jaarlijkse toelage voor de artsen die volledig geconventioneerd zijn. Die arts die het akkoord weigert, heeft dus geen recht op dit bedrag van € 434,00.

Zowel geconventioneerde als gedeconventioneerde ziekenhuisartsen mogen enkel nog ereloonsupplementen aanrekenen voor patiënten opgenomen in eenpersoonskamers. Wat betreft daghospitalisatie kunnen gedeconventioneerde ziekenhuisartsen momenteel juridisch wel nog ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers aanrekenen, voor zover de algemene regeling van het ziekenhuis dat toelaat. Meer informatie hierover vindt u hier.

Verder kan de BVAS het Akkoord 2013-2014 opzeggen indien men de bestaande regeling m.b.t. de honorariasupplementen voor eenpersoonskamers zou wijzigen.

Download hier de weigering van toetreding tot het akkoord.


2. Gewijzigde situaties tijdens het verloop van het akkoord

Wie het akkoord weigert, kan zich nadien te allen tijde gedeeltelijk of geheel verbinden om de honoraria na te leven van het akkoord.
Wie volledig verbonden is, kan te allen tijde overstappen naar de gedeeltelijke conventie. Wie gedeeltelijk verbonden is, kan te allen tijde overstappen naar de volledige conventie. Ten gevolge van gewijzigde praktijkomstandigheden kan u ook uw conventie-uren wijzigen.


Let welOm recht te hebben op het sociaal statuut moet men een volledig jaar volledig verbonden geweest zijn, met uitzondering van het jaar tijdens hetwelk de arts met wettelijk rustpensioen gaat en voor de arts die voor de eerste keer tot het akkoord toetreedt bij de toekenning van zijn eerste RIZIV-nummer (proportionele toekenning van het sociaal statuut in verhouding tot de periode van toetreding tot dat akkoord).

Publicatie datum: 16/06/2013