Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

2013-2014

Publicatie datum: 02/06/2013

Toelage volledige toetreding

Publicatie datum: 01/02/2014

Tekst van het akkoord

Publicatie datum: 16/06/2013

In de vergadering van 23 januari 2013 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een nieuw akkoord voor 2013-2014 gesloten. Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2013-2014 verscheen in het staatsblad op 11/02/2013.

Huisartsen - Inhoud

Publicatie datum: 03/09/2013

Het overleg met de BVAS heeft zelfs tot een beter resultaat geleid dan wat het Kartel op 11 december 2012 al wou aanvaarden van minister Onkelinx.  Hieronder  vint u de grote lijnen van het nieuw akkoord, geldig vanaf 1 februari 2013, voor de huisartsen weer.

Wat houdt het Akkoord 2013-2014 in voor de geneesheren-specialisten?

Publicatie datum: 16/06/2013

We geven u hieronder de grote lijnen van het nieuw akkoord, geldig vanaf 1 februari 2013, voor de specialisten weer.

Formulieren

Publicatie datum: 16/06/2013

Het RIZIV benadrukt dat u uw houding ten aanzien van het nieuw akkoord per aangetekend schrijven kenbaar maakt en u dus de wettelijk voorgeschreven procedure volgt. E-mails worden niet aanvaard!

Duur- Opzegmogelijkheden

Publicatie datum: 16/06/2013

Dit akkoord wordt voor een periode van twee jaar gesloten (namelijk van 1 februari 2013 tot en met 31 december 2014).

Toetreding tot het akkoord

Publicatie datum: 03/09/2013

Hier vindt  u  het percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 23 januari 2013 (definitieve resultaten).