Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Jonge arts: voorlopig accreditering

Toekomstig erkende of pas erkende arts (huisartsen en specialisten)

De Accrediteringsstuurgroep (A.S.) geeft aan de voormelde Dienst de toestemming om de artsen die hun aanvraag voor voorlopige accreditering hebben ingediend, voor de periode van één jaar te accrediteren.

 

Wat zijn de voorwaarden om uw voorlopige accreditering te krijgen?

Wanneer en hoe vraagt u uw voorlopige accreditering aan?

U kunt uw voorlopige accreditering aanvragen vanaf de dag van uw aanvraag tot een erkenning, tot uiterlijk 3 maanden na uw erkenning.

Wanneer gaat uw accrediteringsperiode in? En hoe lang duurt die?

Uw accrediteringsperiode vangt aan op de 1e dag van de maand die volgt op ons ontvangst van uw erkenning en uw accrediteringsaanvraag.

  • Als de accrediteringsaanvraag tegelijkertijd met de erkenningsaanvraag is ingediend, vangt de periode van voorlopige accreditering aan op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de Dienst kennis heeft genomen van de beslissing van de FOD Volksgezondheid (ministerieel besluit) inzake de erkenning van de arts.
  • Als de aanvraag voor voorlopige accreditering is ingediend na de erkenningsdatum, start de accreditering op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de aanvraag voor voorlopige accreditering.
Uw periode van voorlopige accreditering duurt 1 jaar.
Na afloop van dit eerste jaar kunt u uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan de voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen (erkenning van meer dan 3 maanden).

 

Meer informatie

 

 

 

 

Publicatie datum: 01/01/2015