Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Accreditering

Hierna vindt u alle informatie met betrekking tot de accreditering.

Jonge arts: voorlopig accreditering

Publicatie datum: 01/01/2015

Toekomstig erkende of pas erkende arts (huisartsen en specialisten)

Gevestigde huisarts

Publicatie datum: 09/06/2013

Voorwaarden waaraan een gevestigde huisarts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Commissie van beroep

Publicatie datum: 25/02/2015

Gevestigde specialist

Publicatie datum: 09/06/2013

Voorwaarden waaraan een gevestigde specialist moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Opzoeken activiteiten

Publicatie datum: 09/06/2013

Bijkomende opleiding

Publicatie datum: 09/06/2013

Artsen die een bijkomende opleiding volgen bij hun erkenning

Eindeloopbaansregime

Publicatie datum: 01/01/2015

Ook geneesheren die van een pensioen genieten of pensioenaanvraag hebben ingediend, kunnen hun accreditering verlengen.

Credit Point (CP)

Publicatie datum: 09/06/2013

Internationalisering van de accreditering

LOK

Forfaitair honorarium

Publicatie datum: 03/10/2013

U vindt hier een overzicht van het forfaitair accrediteringshonorarium.

Accreditering online

Publicatie datum: 01/08/2017