Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

De medische verkiezingen

De medische verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. De BVAS heeft in 2010 een overgrote meerderheid behaald.


Uw stem zal bepalend zijn voor de invloed die wij als artsensyndicaat kunnen uitoefenen binnen het RIZIV, de centrale plaats van overleg waar wij als artsen onze beslissings- en adviesbevoegdheid kunnen laten gelden in dialoog met andere zorgverleners, met de sociale partners en de mutualiteiten.  


Sedert de organisatie van de medische verkiezingen in 1998 neemt de BVAS als artsensyndicaat een een meerderheidspositie in.