Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Vanaf vandaag, 1 juli 2022, moet u minstens één ander betaalmiddel voorzien

  

Vanaf vandaag 1 juli 2022 moeten de zorgverleners effectief, op straffe van sanctie, minstens één elektronisch betaalmiddel aanbieden aan hun patiënten en dit zelfs wanneer deze hun beroep uitoefenen buiten hun praktijk of hun vaste plaats van zorgverlening, bijvoorbeeld bij een huisbezoek.

 

In het kader van een actieplan anti-fraude en om tegenover de consument te garanderen dat er altijd een mogelijkheid is om te betalen via een elektronisch betaalmiddel, heeft de FOD Economie een nieuwe bepaling in het Wetboek van economisch recht (WER) ingevoegd, die aan alle ondernemingen de verplichting oplegt om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden aan de consument.
Deze verplichting wordt geïntroduceerd door de artikels 17 tot en met 20 van de wet van 17 maart 2022 houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 maart 2022.

 

De inwerkingtreding van deze bepalingen is vastgelegd op 1 juli 2022.

 

Alle ondernemingen, ook vrije beroepen, worden verplicht om naast de mogelijkheid om cash te betalen ook één alternatief betaalmiddel te voorzien.

U wordt niet verplicht om elke vorm van elektronisch betalen te aanvaarden. U bepaalt immers nog altijd welke betaalmiddelen u in uw praktijk aanvaardt, zolang u één alternatief op cashbetaling voorziet.
Alternatieven als Payconiq, Applepay en een bankoverschrijving voldoen hierbij als alternatief.

Cryptomunten en betaalcheques, zoals maaltijd- en ecocheques, worden in het kader van deze verplichting niet als alternatief betaalmiddel gezien.

 Nuttige informatie over de elektronische betaalmiddelen vindt u terug op de RIZIV-website.

 

De volledige parlementaire documenten betreffende deze wet kunnen worden terug gevonden op de website van
de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers (dekamer.be).

 

De FOD Economie herneemt verschillende informatie betreffende deze materie op diens website, op de pagina:
verplichting tot terbeschikkingstelling van een elektronisch betaalmiddel | FOD Economie.

Publicatie datum: 30/06/2022