Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Verplicht afficheren van tarieven door zorgverstrekkers

Artikel 73, §1 van de ZIV-wet vooreziet in verschillende informatieverplichting tegenover de patient

 

Vrijdag 12 november jl. is de wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft, in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wet voorziet in de uitbreiding van de informatieplicht aan de patiënt, vervat in artikel 73, §1 van de ZIV-wet.

 

Conventiestatus
De arts is verplicht om de patiënt voorafgaand aan de verstrekking op de hoogte te brengen van zijn conventiestatus. Indien de arts in het kader van een gedeeltelijk conventionering de patiënt niet vooraf op de hoogte brengt van de dagen en uren waarop hij/zij niet geconventioneerd is, kan de betrokken arts enkel de tarieven conform de nomenclatuur aanrekenen voor de verstrekkingen die op dat ogenblik worden verleend.

 

Meest gangbare verstrekkingen
De arts is ook verplicht om de patiënt duidelijk te informeren over de tarieven die hij/zij rekent voor de meest gangbare verstrekkingen, waarbij telkens de verplichting van de arts om de terugbetaling, het persoonlijk aandeel en, indien van toepassing, het maximale bedrag van het supplement te vermelden.
Het Verzekeringscomité van het RIZIV stelt voor elke categorie van zorgverleners de lijst van de meest gangbare verstrekkingen vast en stelt bovendien een affichemodel samen.

 

Inwerkingtreding
Deze wet treedt pas in werking wanneer het eerste affichemodel voor de sector in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Hierover later meer.

 

U kan de de wet van 27 oktober 2021 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft, hier raadplegen.

 

 

Publicatie datum: 16/11/2021