Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Medische voeding thuis

Enterale sondevoeding

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt enterale sondevoeding voor gebruik thuis terug in de vorm van een forfait.

 

Wat is enterale sondevoeding?

Enterale sondevoeding is een manier om patiënten die zich niet via de mond kunnen voeden toch een afdoende voedingswaarde te bezorgen. De techniek bestaat uit de directe toediening van voeding in de maag of de ingewanden via een sonde.

 

Wat betaalt de verzekering terug?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt terug:

  • de toediening van de enterale voeding: 4,20 EUR/dag (polymeer product) of 15,38 EUR/dag (semi-elementair product)
  • het gebruik van het materiaal: 0,73 EUR/dag (indien u geen pomp gebruikt) of 1,18 EUR/dag (indien u een pomp gebruikt)
  • het gebruik van de pomp: 0,42 EUR/dag.

Er is geen nominatieve lijst van producten voor de enterale sondevoeding.

 

In welk geval krijgt de patiënt de enterale sondevoeding terugbetaald?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt u terug als de voorwaarden voor terugbetaling zijn nageleefd: lijst van aandoeningen en andere voorwaarden (K.B. van 10.11.1996).

 

Hoe krijgt hij de terugbetaling?

  1. Vraag uw behandelende arts om het aanvraagformulier voor tegemoetkoming in te vullen en het u te overhandigen.
  2. Bezorg dit formulier aan uw ziekenfonds.
  3. De adviserende arts van uw ziekenfonds onderzoekt de aanvraag.
  4. Als de adviserende arts de terugbetaling toestaat, dan krijgt u een machtiging.
  5. 5. U dient de betaalde facturen in bij uw ziekenfonds.
  6. Als de adviserende arts de terugbetaling niet toestaat, dan brengt hij u op de hoogte van zijn beslissing.

 

Wat betaalt hij?

Het gaat hier om een forfaitaire terugbetaling begrensd door een maximumbedrag. De tussenkomst kan niet hoger liggen dan de betaalde bedragen.

 

Meer informatie

Contacten Medische voeding secr-farbel@riziv-inami.fgov.be

 
 

 

Publicatie datum: 01/04/2021