Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Kwaliteitswet, vergroegde inwerkingtreding

Sinds 1 januari zijn sommige bepalingen van de Kwaliteitswet in voege getreden. Minister Vandenbroucke geeft hierover een toelichting.

Via onze e-nieuwsbrieven heeft u reeds vernomen dat in het najaar werd besloten om sommige bepalingen van de wet van 22 april 2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Kwaliteitswet, reeds vanaf 01.01.2022 in voege te laten treden. 

U vindt hier een communicatie van het kabinet van minister Vandenbroucke met betrekking tot de vervroegde inwerkingtreding van de wet van 22 april 2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Kwaliteitswet.


Raadpleeg hier welke artikelen vervroegd in voege zullen treden en welke regels hierdoor bijkomend worden opgelegd aan uw praktijkvoering.

Publicatie datum: 13/01/2022

Doelmatigheid in de gezondheidszorg

Publicatie datum: 22/04/2021

Kwaliteitsvolle praktijkvoering

Publicatie datum: 01/07/2021

Wet van 22.04.2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg