Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Indexering van 0,73 % van de honoraria voor 2022, wat betekent dit concreet ?

Veel van onze collega's maken zich zorgen over de lage indexering voor 2022.

Over het budget voor de gezondheidszorg, dat meer dan 9 miljard euro bedraagt, wordt gedurende 6 maanden onderhandeld in het RIZIV, meer bepaald in de Algemene Raad, het Verzekeringscomité en ten slotte in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, om vervolgens te worden goedgekeurd door de regering .

Veel van onze collega's maken zich zorgen over de lage indexering voor 2022.

 

Over het budget voor de gezondheidszorg, dat meer dan 9 miljard euro bedraagt, wordt gedurende 6 maanden onderhandeld in het RIZIV, meer bepaald in de Algemene Raad, het Verzekeringscomité en ten slotte in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, om vervolgens te worden goedgekeurd door de regering .

 

Voor deze onderhandeling is het noodzakelijk om uit te gaan van de evolutie van de gezondheidsindex ten opzichte van de voorafgaande referentieperiode. De referentieperiode is steeds het gemiddelde van de maanden maart, april, mei en juni van het vorige jaar. Deze wordt vergeleken met dezelfde periode van het huidige jaar.

Concreet: vorige referentieperiode van 2020 = (109.96+110.22+110.10+110.05)/4 = 110.0825.

Huidige referentieperiode (voor dit akkoord)  van 2021 = (110.56+110.93+110.99+111.31)/4 = 110.9475. Dit betekent een stijging met 0,7858 %.

 

Sedertdien is de gezondheidsindex met meer dan 4% gegroeid (115,60 in december 2021). Deze inflatie is voor ons niet verloren, ze zal worden overgedragen naar de begrotingsbesprekingen voor 2023 waar de referentie index van 110.9475 wordt vergeleken met de gemiddelde index van de periode maart-juni 2022.

 

Waarom 0,73% en niet 0,79%?

Het is goed om weten dat er al een aantal herwaarderingen in behandeling waren, namelijk:

 

Dit bedraagt ongeveer 0.06% van het indexbedrag. En dus blijft er 0,73% over van de totale erelonen.

 

Voor 2023 verwachten we een indexering met meer dan 5%, maar dit moet nog worden bevestigd, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidsindex voor de periode maart-juni van 2022.

De herwaardering van de honoraria gaat in ieder geval door. Voor de raadplegingen is een supplementaire herwaardering gepland voor 2023 en 2024. En met de hervorming van de nomenclatuur streven we naar een juiste vergoeding voor de medische verstrekkingen zonder afhoudingen op de erelonen.

 

Wordt vervolgd...

 

Dr. Luc Herry,

Voorzitter

Publicatie datum: 12/01/2022