Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

De lineaire indexering 2% geofficialiseerd

De budgetverhoging voor gezondheid werd onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit omvat de lineaire indexering van 2% die reeds sinds 1 juni 2022 van kracht is.

De in het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen voorziene indexering van de artsenhonoraria met 0,71% schiet ruimschoots tekort om de fel stijgende kosten voor personeel, materialen en energie op te vangen. Daarom is sinds 1 juni 2022 een tussentijdse lineaire indexering met 2% doorgevoerd.

 

De Wet houdende budgettaire bepalingen inzake gezondheid van 23 juni 2022 verscheen maandag 4 juli jl. in het Belgisch Staatsblad en voorziet voor de periode tussen 1 juni en 31 december 2022 in een eenmalige uitzonderlijke som van € 207.000 als bijkomende indexering voor zorgverleners. € 112.000 gaat hiervan naar de artsen.

 

De extra tussentijdse indexering van 2% betreft enkel een voorafname op de indexmassa voor 2023. Het gevolg is dat artsen in 2023 een lager indexcijfer zullen ontvangen. Als de gezondheidsindex voor 2023 op 8% wordt vastgeklikt, volgt er begin 2023 nog een indexering met 6%, die mogelijk selectief zal worden toegekend.

 

Meer informatie over deze lineaire indexering vindt u hier.

 

De Algemene Raad dient echter nog na te gaan of het gezondheidszorgbudget 2022 niet wordt onderbenut. Indien dit wel het geval zou zijn, dan kan de raad de eenmalig toegekende extra som geheel of gedeeltelijk afwijzen.

Hierover later meer.

 

U kan alle honoraria geldig sinds 1 juni 2022 hier raadplegen.

Publicatie datum: 06/06/2022