Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Goed om te weten

Toegankelijkheid van de zorg: schrapping remgeld

 

In het kader van het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt een bedrag voorzien voor de verbetering van de toegankelijkheid voor kwetsbare patiënten. Hierbij zal het remgeld voor voorkeurgerechtigde patiënten tot en met 24 jaar in, die een GMD hebben bij hun huisarts, worden geschrapt. Het voorstel werd recent door de Medicomut goedgekeurd.

 

Het wijzigend KB zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zal in werking treden vanaf de tweede maand na de publicatie.

 

Hierover later meer.

 

Automatische indexering

 


In punt 2.2 van het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 dringt de Medicomut erop aan om te voorzien dat vanaf 2023 de indexmassa voor de honoraria, die via conventies of koninklijke besluiten worden vastgesteld, door de Medicomut zelf wordt bepaald. Volgens het advies is het belangrijk dat de mogelijkheid om te beslissen over de indexering wordt voorzien voor elke overeenkomsten- en akkoordencommissie. Dit betreft weliswaar enkel de toekenning van een lagere indexering.

 

Deze uitbreiding vereist een aanpassing van de GVU-wet die zal worden opgenomen in een volgend Wetsontwerp “diverse bepalingen inzake gezondheid”, dat vervolgens in het parlement dient te worden goedgekeurd.

 

Hierover later meer.

 

Projecten transversale zorg

 

BVAS heeft onlangs een brief gericht aan de voorzitter van de Medicomut. BVAS beseft dat de budgettaire marge voor de medische honoraria in 2023 ook beperkt blijft tot de index. Net zoals bij het vorige akkoord lijkt de groeimarge besteed te gaan worden aan projecten binnen de gezondheidszorgdoelstellingen en de transversale zorg.

 


Echter zijn er binnen onze medische sector meerdere dringende noden. Het voorbije jaar heeft de Medische bank gezien dat binnen de transversale projecten bijzonder weinig gerealiseerd is. Van de zeven in 2022 gebudgetteerde transversale projecten was er geen enkele uitgewerkt bij ingang van 2022.

 


De onvrede is dermate groot dat bij onveranderlijke gang van zaken het risico bestaat dat de Artsenbank binnen het Verzekeringscomité het budget 2023 niet zal goedkeuren.

 


U kan dit schrijven hier nalezen

Publicatie datum: 07/09/2022