Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Gezondheidsgegevens

Analyse van praktijkvariaties in België

Een van de opdrachten van de Cel Doelmatige Zorg van het RIZIV is een analyse van de "relevantie van de zorg" waarbij het de bedoeling is om variaties in de consumptie van gezondheidszorg na standaardisatie op te sporen. Die variaties kunnen namelijk wijzen op een mogelijke niet‐optimale benutting van de middelen.

De rapporten "Variaties in medische praktijken" bevatten de analyses die in dat kader zijn uitgevoerd. In elk rapport komt een welbepaald thema aan bod. De analyses voor het jaar 2021 zijn intussen beschikbaar. Verfijnde statistieken en nieuwe trendgrafieken in deze post-covid-periode zijn enkele belangrijke nieuwigheden, zo vergelijkt men niet met het coronajaar 2020 dat een vertekend beeld zou geven.

 

U kan het rapport "Variaties in medische praktijken" HIER raadplegen op www.HealthyBelgium.be.

Publicatie datum: 10/08/2022