Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

GDPR

General Data Protection Regulation voor artsen

Het Vlaams Artsensyndicaat heeft daarom in samenwerking met Arcas Law het onderstaande stappenplan ontwikkeld. Elke stap wordt detail uitgelegd. Als u dit stappenplan volgt, heeft u eigenlijk alles gedaan wat van u verwacht kan worden. 

 

Overloop de volgende 10 stappen om uw onderneming GDPR-proof te maken:

STAP 1 - Breng in kaart welke gegevens u verwerkt

STAP 2 - Breng in kaart in welke hoedanigheid u persoonsgegevens verwerkt

STAP 3 - Breng in kaart hoe u die gegevens verwerkt

STAP 4 - Zorg voor voldoende beveiligingsmaatregelen 

STAP 5 - Stel een verwerkingsregister op

STAP 6 - Informeer de betrokkenen en weet wat hun rechten zijn

STAP 7 - Stel verwerkersovereenkomsten op

STAP 8 - Neem actie t.a.v. uw personeel

STAP 9 - Ga na of u een DPO of DPIA nodig heeft

STAP 10 - Voorzie een procedure voor gegevenslekken

 

In deze stappen worden verschillende documenten vermeld:
u vindt hier een overzicht van alle modeldocumenten

 

Leden van het Vlaams Artsensyndicaat hebben gratis toegang tot alle bovenstaande modeldocumenten.

Niet-leden kunnen zich hier aansluiten bij het Vlaams Artsensyndicaat.

Mits betaling van € 100 op rekeningnummer IBAN BE39 1111 1175 5919 met vermelding van "GDPR + uw naam"
krijgt u eveneens toegang tot deze modeldocumenten.
Vul hier uw gegevens en u krijgt toegang tot de GDPR-modeldocumenten.

 

Wenst u meer informatie? Wenst u een LOK-vergadering of infoavond rond GDPR te organiseren?

Geen probleem, neem contact op met het VAS.

 

 

 

 

Publicatie datum: 01/03/2018

STAP 1

Publicatie datum: 03/10/2018

STAP 2

Publicatie datum: 03/10/2018

STAP 3

Publicatie datum: 03/10/2018

STAP 4

Publicatie datum: 03/10/2018

STAP 5

Publicatie datum: 04/10/2018

STAP 6

Publicatie datum: 04/10/2018

STAP 7

Publicatie datum: 04/10/2018

STAP 8

Publicatie datum: 04/10/2018

STAP 9

Publicatie datum: 04/10/2018

STAP 10

Publicatie datum: 04/10/2018

GDPR volgens RIZIV

Publicatie datum: 26/09/2018

GDPR en Orde

Publicatie datum: 25/05/2018

GDPR: pas op voor frauduleuze praktijken!

Publicatie datum: 08/07/2019