Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Doelmatigheid in de gezondheidszorg

Globale aanpak en prioritaire domeinen

 

We ontwikkelen een geïntegreerde, systematische en progressieve aanpak die gericht is op de exploitatie van bijkomende middelen en synergiën om het optimale gebruik van de verzekeringsmiddelen bij de zorgverleners en alle gezondheidsactoren te bevorderen.

 

Het onderdeel “doelmatige zorg” van het actieplan beschrijft vooreerst een globale aanpak en een generieke methodologie, te gebruiken over de volledige nomenclatuur heen. Nadien beschrijven we bijkomend een aantal gefocuste acties (in totaal 16).

 

Globale aanpak

 

Wat betreft de globale aanpak m.b.t. de nomenclatuur, hebben we een berekeningsalgoritme ontwikkeld dat het mogelijk maakt om op basis van een selectie van nomenclatuurcodenummers voor een bepaald thema zeer snel te beschikken:

 

  • Alle cijfergegevens
  • Grafieken
  • Cartografieën

 

Prioriteiten

 

De specifieke maatregelen hebben telkens een afgelijnd onderwerp m.b.t. de geneeskunde, de tandheelkunde en het voorschrijven van geneesmiddelen.

 

We bewaken de coherentie tussen dit plan “handhaving in de gezondheidszorg” en andere initiatieven zoals de hervorming van de accreditering, het EBP-Plan (KCE), de herijking van de nomenclatuur, en de hervorming van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

 

Daarnaast voorziet het nationaal akkoord voor 2018 en 2019 van de Nationale commissie Artsen – Ziekenfondsen (NCAZ)  van 19 december 2017, meerdere onderwerpen over het verhogen van de doelmatigheid in de zorg, voornamelijk rond medische beeldvorming, klinische biologie en het promoten van  biosimilaire geneesmiddelen en het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen.

 

Meer info

 

Bijkomende uitleg

 

Meer weten

 

Bron: RIZIV

 

 

 

 

Publicatie datum: 22/04/2021