Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Appenpokken

Publicatie datum: 08/09/2022

Apenpokkenvirus: hoe kan uw erkend laboratorium opsporingstesten aanrekenen?

Belg weet weinig over gezondheidsdata

Publicatie datum: 19/01/2022

Bewijsstuk

Publicatie datum: 06/06/2019

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt

Binnenkort...

Publicatie datum: 30/11/2022

Verplichte affichage tarieven zorgverleners

BTW

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven aan...

Publicatie datum: 20/12/2022

De lineaire indexering 2% geofficialiseerd

Publicatie datum: 06/06/2022

De budgetverhoging voor gezondheid werd onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit omvat de lineaire indexering van 2% die reeds sinds 1 juni 2022 van kracht is.

EBM/EBP informatie

Publicatie datum: 12/01/2023

Het EBP-netwerk wordt evikey en lanceert zijn website

Echelonnering

Publicatie datum: 30/06/2022

Uitbreiding zachte echelonnering

GDPR

Publicatie datum: 01/03/2018

General Data Protection Regulation voor artsen

Geneesmiddelenvoorschrift : dematerialisatie

Publicatie datum: 16/09/2021

Vanaf 15 september 2021 - Welke veranderingen houdt dit in ?

 

Gezondheidsgegevens

Publicatie datum: 10/08/2022

Analyse van praktijkvariaties in België

Goed om te weten

Publicatie datum: 07/09/2022

Indexering van 0,73 % van de honoraria voor 2022, wat betekent dit concreet ?

Publicatie datum: 12/01/2022

Veel van onze collega's maken zich zorgen over de lage indexering voor 2022.

Over het budget voor de gezondheidszorg, dat meer dan 9 miljard euro bedraagt, wordt gedurende 6 maanden onderhandeld in het RIZIV, meer bepaald in de Algemene Raad, het Verzekeringscomité en ten slotte in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, om vervolgens te worden goedgekeurd door de regering .

International news

Publicatie datum: 05/01/2023

The World Medical Association

KBO

Kwaliteitswet, vergroegde inwerkingtreding

Publicatie datum: 13/01/2022

Maximumfactuur

Publicatie datum: 13/01/2022

MDEON NEWS

Publicatie datum: 22/12/2022

Wijzigingen in de Code de Déontologie vanaf 1 januari 2023

Medische voeding thuis

Publicatie datum: 01/04/2021

Enterale sondevoeding

Overzicht van alle RIZIV webtoepassingen

Publicatie datum: 12/04/2022

UBO-register

Publicatie datum: 05/08/2021

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt

Publicatie datum: 01/08/2022

Sinds kort is de arts ook verplicht een bewijsstuk uit te reiken aan de patiënt indien u verstrekkingen uitvoert waarvoor de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt

Vaccinatie

Publicatie datum: 25/08/2022

Apothekers kunnen griepvaccin blijven voorschrijven.

Verplicht afficheren van tarieven door zorgverstrekkers

Publicatie datum: 16/11/2021

Artikel 73, §1 van de ZIV-wet vooreziet in verschillende informatieverplichting tegenover de patient