Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Actieplan 2019-2021: nieuwe stap met eHealthMonitor

Gebruik van eHealth-toepassingen binnen de Belgische gezondheidssector

Kleine herinnering...

Het eerste actieplan eGezondheid 2013-2018 zag het levenslicht in het najaar van 2012, opgesteld tijdens een breed overleg tussen onder anderen patiëntenverenigingen, zorgverleners, ziekenfondsen, de IT-industrie en overheden (federaal, gewestelijk en communautair). Bij de actualisering in 2015 werd een extra actiepunt opgenomen: ‘Mobile Health’. Het actiepunt beoogt de creatie van een kader waarin Mobile Health toepassingen kunnen geïntegreerd worden in het zorgsysteem, rekening houdend met een aantal kwalitatieve, juridische, organisatorische en financiële aspecten.


In januari 2019 keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goed.
U kan het volledige Actieplan eGezondheid 2019-2021 HIER raadplegen

 

***

 

Geef ook uw mening over de applicaties van eGezondheid via de eHealthMonitor!

De eHealthMonitor is een jaarlijks onderzoek naar de kennis over, en het gebruik van eHealth-toepassingen binnen de Belgische gezondheidssector. De nadruk ligt daarbij op volgende thema’s:

  • De beschikbaarheid van eHealth-toepassingen
  • Het gebruik van eHealth-toepassingen
  • De evolutie in het gebruik van eHealth-toepassingen
  • De verwachtingen rond eHealth-toepassingen

Uiteindelijk moet de eHealthMonitor meer en beter inzicht opleveren in de mogelijkheden en uitdagingen van eHealth-toepassingen.


Neem HIER deel aan de eHealthMonitor 2019

 

Bronnen: RIZIV & IMEC