Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Actieplan 2019-2021: 2de stap

Het Actieplan eGezondheid 2019-2021 werd reeds begin dit jaar goedgekeurd en is recent in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De overheid engageert zich hiermee om de digitale transformatie van de gezondheidszorg verder te zetten.


Het eerste Actieplan eGezondheid liep over de periode 2013-2018 en werd in 2015 tussentijds bijgewerkt. Dat plan bestond uit 20 actiepunten, zowel ten aanzien van de overheid zelf, de zorgverstrekkers, als de patiënt. Dit Actieplan hield onder meer volgende realisaties in:

 

  • de personal health viewer: een patiëntgericht, veilig portaal waar de patiënt informatie over zijn gezondheid kan terugvinden;
  • het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift of e-voorschrift dat vanaf 1 januari 2020 de norm zal worden;
  • de elektronische attestering en facturatie;
  • het gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier;
  • ...

 

Het nieuwe Actieplan eGezondheid 2019-2021 gaat voort op het vorige actieplan en stelt 7 clusters van 44 onderling samenhangende projecten vast.
Lees verderU kan het protocolakkoord betreffende het Actieplan eGezondheid 2019-2021 HIER raadplegen

 

 

Publicatie datum: 25/07/2019