Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Individuele activiteitenverslagen en feedback


Feedback over de huisartsenpraktijken

Publicatie datum: 20/02/2020

Resultaten Lokale kwaliteitsgroepen (LOK’s) voor de prestatiegeneeskunde en voor de medische huizen/wijkgezondheidscentra (data 2016)

2019

Publicatie datum: 01/07/2019

Verslag van uw activiteit over voorschrijfgedrag in 2019

2016

Publicatie datum: 05/07/2019

Verslag van uw activiteit over voorschrijfgedrag in 2016

2013

Publicatie datum: 13/09/2015