Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Weesgeneesmiddelen

De zogenaamde ‘weesgeneesmiddelen’ zijn bestemd voor zeldzame ziektes. De meeste ervan zijn al terugbetaald door de ziekteverzekering, het merendeel is zelfs al volledig terugbetaald. Gezien hun prijs enerzijds en de vaak geringe kennis over deze ziektes anderzijds, is de financiële tegemoetkoming vanuit de solidariteit vaak gebonden aan bepaalde voorwaarden. Deze worden hoofdzakelijk bepaald op basis van gegevens van klinische studies die de firma aanlevert. 
Voor bepaalde weesgeneesmiddelen helpt een College van artsen de adviserend arts van het ziekenfonds bij het nemen van een beslissing over de terugbetaling. Dat college is paritair samengesteld uit specialisten in de betreffende aandoening en adviserend artsen die in de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen zetelen.
De lijst van weesgeneesmiddelen met College is sinds 1 september 2018 bijgewerkt.

U kan deze nieuwe lijst hier raadplegen.

Klik hier voor meer informatie.

Publicatie datum: 25/09/2018