Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

VIDIS

Project VIDIS: elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen

 

De doelstellingen van VIDIS

Het VIDIS-project wil gegevens- en informatiedeling organiseren en stimuleren tussen alle partijen die betrokken zijn bij het medicamenteuze proces:

  • de patiënt en zijn entourage.
  • de ambulante zorgverleners onderling (artsen, apothekers, enz.)
  • de ambulante zorgverleners en het ziekenhuismilieu

De concrete doelstellingen van VIDIS zijn:

  • harmonisch laten samengaan van alle processen rond geneesmiddelen (klassieke processen zoals bv. voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen, maar ook zorgkwaliteitsprocessen zoals bv. ‘medication review’)
  • de bestaande systemen voor medicatiegegevensdeling beter laten samenwerken
  • de kwaliteit van de beschikbare medicatiegegevens optimaliseren door goede afspraken te maken, zoals:
    • afspraken over de structuur om de medicatiegegevens in te bewaren (standaarden)
    • de afspraak dat iedereen in België dezelfde officiële bron voor die medicatiegegevens gebruikt, zodat we die op 1 plaats up-to-date kunnen houden.

Ontwikkeling en verandering

VIDIS bouwt verder op bestaande informaticatoepassingen die toelaten om een inzicht te krijgen in de geneesmiddelen die een patiënt moet nemen (bv. voor het medicatieschema,  openstaande voorschriften, afgeleverde medicijnen, dagboeknotities, enz.), maar er zullen ook nieuwe toepassingen komen.

 

Meer weten over het VIDIS-project