Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Vervalste geneesmiddelen

Nieuwe QR-code op geneesmiddelen gaat in vanaf 9 februari 2019

Net als 28 andere Europese landen start België vanaf 9 februari 2019 met de uitvoering van de “Falsified Medicines Directive” (FMD). Deze Europese Richtlijn voorziet in extra beveiliging van alle (op voorschrift en terugbetaalbare) geneesmiddelenverpakkingen om de echtheid, veiligheid en kwaliteit ervan te verzekeren.

 

Daartoe zijn zowel op Europees als op Belgisch niveau databanken operationeel waarop voor iedere geneesmiddelenverpakking een unieke code opgeladen en geverifieerd wordt. Deze nieuwe code wordt door de geneesmiddelproducenten via een beveiligd netwerk geactiveerd op de database. Bij aflevering aan de patiënt in een apotheek of in het ziekenhuis wordt deze unieke code op de verpakking gelezen via een scan, vergeleken met de code op de database en, indien identiek bevonden, er vervolgens gedeactiveerd. Zo kan de echtheid van elk geneesmiddel bij aflevering gegarandeerd worden

 

Een opvolgprocedure bij alarm

In overleg met het Federaal Agentschap voor de geneesmiddelen en gezondheidsproducten, FAGG, is een opvolgprocedure ingesteld. Deze bepaalt nauwgezet wat te gebeuren staat als een alarm opduikt ergens in de keten. De afspraken tussen apotheek, geneesmiddelenproducent en FAGG zorgen ervoor dat de patiënt vertrouwen mag hebben steeds een echt geneesmiddel in handen te hebben zolang deze aangekocht werd in het reguliere verdeelcircuit. Wel is het zo dat, gegeven de grote impact en verandering dat dit project met zich teweegbrengt in de opstartfase de alarmsignalen in de achtergrond zullen opgevolgd worden om de mogelijke kinderziektes, die elk IT-systeem in zich draagt, zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Belgian Medicines Verification Organisation

De Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO) is een non-profit organisatie waarin de verschillende belanghebbers die betrokken zijn bij het beveiligen van de legale bevoorradingsketen, zowel de Marketing Authorisation Holders als de Distributie stakeholders, vertegenwoordigd zijn. BeMVO is verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van het Medicines Verification systeem in België.

 

BeMVO ontwikkelde een informatiefilm in 3 talen. De video vindt u op de openingspagina van www.bemvo.be

 

Bron Mediquality en BeMVO

Publicatie datum: 02/04/2019