Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Tarifering per eenheid

 Algemene principes van TpE 

  • TpE is een nieuw principe van tarifering per eenheid en per week, van toepassing op de langverblijvers in RVT-ROB’s.
  • Ze heeft vooral betrekking op de vaste orale vormen voor chronische behandelingen (incl. poeders, zakjes …). Ze is niet van toepassing op andere galenische vormen (ampullen, voorgevulde spuiten, zetpillen …). Een uitzondering is mogelijk voor de initiatie van behandelingen en de acute behandelingen.
  • Aan het RIZIV en aan de patiënt wordt enkel aangerekend wat werkelijk ingenomen wordt (in tegenstelling tot vroeger). Overschotten van verpakkingen blijven ten laste van de apotheker. In bepaalde situaties (bv. als de verpakking in de apotheek is gebleven), kan de apotheker het overschot opnieuw gebruiken om een andere patiënt te beleveren (wat de verspilling en het financieel risico beperkt).
  • Welke verpakking ook gekozen wordt, de prijs per eenheid wordt steeds berekend vertrekkende vanuit de grootste terugbetaalbare publieksverpakking van hetzelfde merk.