Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Stofnaam (VOS): voorschrijver op...

Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam

De evaluatoren van het FAGG hebben versie 7 van de nota “Voorschrijven op stofnaam – Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de medische en farmaceutische praktijk en in het elektronisch medisch dossier” gefinaliseerd.

Deze herziening (versie 7) houdt rekening met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en focust op de "non-biological complex drugs"(NBCD's). Deze bijgewerkte nota is een onafhankelijk en wetenschappelijk correct instrument voor artsen, apothekers en patiënten.

Momenteel wordt al gewerkt aan versie 8 waarin een herziening zal gebeuren van de zogenaamde "NO SWITCH-lijst" in overleg met interne en externe experten, experten van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI vzw) en enkele leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH). Een werkgroep met deze experten en CGH-leden zal in het vierde kwartaal van 2018 versie 8 van de nota bespreken. In een volgende stap zullen ook de sector en de patiëntenverenigingen worden geraadpleegd.

Meer informatie

Contact marleen.laloup@fagg.be (NL)

 

Bron: Website FAGG
 
 
Publicatie datum: 28/09/2018

 
Voorschrijven op stofnaam (of kortweg ‘VOS’) is geen verplichting voor de arts, maar een keuze waarbij hij aan de apotheker de zorg en verantwoordelijkheid toevertrouwt om, rekening houdend met de behoeften van de patiënt op het vlak van de continuïteit van de behandeling, de prijs en de beschikbaarheid, zijn voorschrift uit te voeren.

Op de pagina van de website ophet RIZIV :

Publicatie datum : 19/02/2015