Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Statistieken

Per groep van voorschrijvers

Volumes, maar geen schattingen van groeipercentages
Jaarlijks maakt het RIZIV statistieken over de geneesmiddelen die de tandartsen, huisartsen en de verschillende groepen van specialisten hebben voorgeschreven. 
 
Het RIZIV gebruikt  hiervoor zijn databank over geneesmiddelen die afgeleverd zijn in openbare apotheken (Farmanet). Er zijn statistieken met verschillende niveaus van detail.
 
 
Belangrijk!
We kunnen op basis van deze statistieken geen jaarlijkse groeipercentages schatten, want voor bepaalde geneesmiddelengroepen kunnen de volgende zaken wijzigen: 
  • het classificatiesysteem van de geneesmiddelen (ATC-classificatie)
  • de meeteenheid van het geneesmiddelenvolume (DDD - dagelijkse dosis / defined daily dose

Statistieken van 1999 tot 2021

 

Bron: RIZIV

 

Publicatie datum: 08/12/2021