Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Recip-e

 Systeem voor de tijdelijke opslag van vercijferde, elektronische ambulante zorgvoorschriften

Voorstelling

Recip-e is een systeem voor de tijdelijke opslag van vercijferde, elektronische ambulante zorgvoorschriften. De zorgverstrekker die het elektronische voorschrift aanmaakt, vercijfert het en zendt het naar de server van Recip-e. De zorgverstrekker die door de patiënt wordt gekozen om het zorgvoorschrift uit te voeren, haalt het op bij de server van Recip-e en ontcijfert het. De zorgvoorschriften (zowel geneesmiddelenvoorschriften als kinesitherapievoorschriften of verpleegkundige voorschriften) worden door Recip-e dus enkel tijdelijk en vercijferd opgeslagen tot wanneer de zorgverstrekker gekozen door de patiënt, het voorschrift komt ophalen om het uit te voeren. Elke elektronische gegevensuitwisseling geschiedt via het eHealth-platform.

Voordelen: onmogelijk maken van fraude, integratie in medische en farmaceutische dossiers, bijkomende functies zoals “feedback naar de voorschrijver”, integratie met MyCareNet-bevraging voor verzekerbaarheid, mogelijkheid een voorschrift mits motivering terug te trekken en op termijn, overbodig maken van papier.

 

Voor wie?

Deze toepassing richt zich tot de voorschrijvers van gezondheidszorgen (artsen, tandartsen) en de uitvoerders van zorgvoorschriften (apothekers, kinesisten, ambulante verpleegkundigen), alsook tot de patiënt zelf.

 

Hoe invullen/gebruiken?

Dit systeem bevindt zich in de uitrolfase: na een grondige analyse- en testfase gebeurt actueel de nationale uitrol, prioritair naar huisarten en apothekers (medicatievoorschriften), maar er wordt tevens gewerkt aan kinesitherapievoorschriften, aan verpleegkundige voorschriften en aan voorschrijven door tandartsen.

De Recip-e functies worden ter beschikking gesteld aan de gebruiker via zijn medisch pakket. Dat gebeurt meestal volledig transparant, na initiatie van een eHealth-sessie door de zorgverstrekker (zoals bij het aanmaken van een voorschrift) en soms ook met gebruik van specifieke, bijkomende Recip-e functies in het pakket (verzenden/ontvangen van feedback).

 

Voor diegenen die meer willen weten

www.recip-e.be


01.10.2020: geldigheidsdatum voorschrift

Publicatie datum: 29/09/2020

Verandering geldigheidsdatum mogelijk vanaf 1 oktober 2020

100 % Digitaal

Publicatie datum: 03/01/2020

Mening van Dr. Marc Moens, Voorzitter Recip-e vzw, klinisch bioloog en erevoorzitter BVAS, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten