Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Radio-isotopen

Radiofarmaceutische producten

Terugbetalingsmodaliteiten in categorie Ri-T4 voor alle producten met een basis van XOFIGO, radium-223 dichloride (ra-223), voor de behandeling van patiënten met castratieresistente prostaatkanker met symptomatische botmetastasen en zonder viscerale metastase (B.S. 21.10.2016)

Het Belgisch Staatsblad d.d. 21.10.2016 stelt sommige wijzigingen voor de tussenkomstsvoorwaarden van het RIZIV in de kosten van de radio-farmaceutische producten. 

Het betreft onder meer de terugbetalingsmodaliteiten in categorie Ri-T4 voor alle producten met een basis van XOFIGO, radium-223 dichloride (ra-223), voor de behandeling van patiënten met castratieresistente prostaatkanker met symptomatische botmetastasen en zonder viscerale metastasen.

Een nieuw aanvraagformuliersmodel werd, in bijlage van het arrest, gepubliceerd. Dit document kan ingevuld worden door een arts die gespecialiseerd is in medische oncologie, urologie of radiotherapie.

Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 november 2016.

Bron: B.S. 21/10/2016, HIER raadpleegbaar.

 

 

Publicatie van « de lijst » van terugbetaalbare radiofarmaceutische producten – nieuwe terugbetalingsvoorwaarden vanaf 1 juni 2015 (B.S. 29.05.2015)

Het uitvoeringsbesluit van 22 mei 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2014 dat de nieuwe vergoedingsprocedure regelt treedt in twee fasen in werking.

  • In een 1e fase (in werking getreden op 1 juni 2014) trad enkel het artikel 31 van het uitvoeringsbesluit in werking. In deze fase werden de gegevens verzameld van de ondernemingen die vergoedbare radiofarmaceutische producten aanbieden. Deze ondernemingen moesten deze gegevens uiterlijk op 30 juni 2014 overmaken.
  • Na publicatie van de bijlage I van het uitvoeringsbesluit, treedt in een 2e fase het volledige besluit in werking (op 01.06.2015) en is het nieuw vergoedingssysteem voor radiofarmaceutische producten van kracht. Vanaf dat moment moeten terugbetalingsdossiers voor radiofarmaceutische producten ingediend worden bij de Technische raad voor radio-isotopen.

Het nieuwe vergoedingssysteem behoudt de opsplitsing tussen de therapeutisch aangewende radio-isotopen en deze aangewend voor de in vivo diagnose.

Een belangrijk aspect in de nieuwe regelgeving is het vaststellen van de vergoedingsbasis in functie van de waarde van het radiofarmaceutisch product. De waarde van een radiofarmaceutisch product wordt gedefinieerd als het geheel van alle relevante eigenschappen zoals de doeltreffendheid, de veiligheid, de toepasbaarheid en het comfort, die tezamen bepalend zijn voor de plaats van het radiofarmaceutisch product binnen de therapie en/of diagnostiek in vergelijking met andere beschikbare behandelings- of diagnosemogelijkheden:

  • Voor de radiofarmaceutische producten binnen de therapie, zal een uniek nummer van pseudonomenclatuur worden toegepast voor alle producten met dezelfde werkzame stof en opgenomen in dezelfde terugbetalingscategorie (Ri-Tx).
  • Voor de radiofarmaceutische producten binnen de diagnostiek, zal een uniek nummer van pseudonomenclatuur worden toegepast voor alle producten met dezelfde werkzame stof en opgenomen in dezelfde terugbetalingscategorie (Ri-Dy), gebruikt in hetzelfde toepassingsgebied van diagnostisch onderzoek.
  • Voor de radiofarmaceutische producten die niet industrieel worden geproduceerd, zal een uniek nummer van pseudonomenclatuur worden toegepast voor alle producten met dezelfde werkzame stof en opgenomen in dezelfde terugbetalingscategorie (Ri-Dz), geproduceerd door dezelfde aanvrager.
 
Bron: RIZIV, Belgisch Staatsblad
Publicatie datum: 26/10/2016