Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Niet-vergoedbare geneesmid.

Referentielijst voor het gebruik van de niet-vergoedbare analgetica

Artikel 165 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 voorziet de mededeling van gegevens over de voorgeschreven en afgeleverde niet-vergoedbare vergunde geneesmiddelen in een apotheek open voor het publiek.

Als hulpmiddel stelt het RIZIV referentiebestanden (lijsten) ter beschikking van de apothekers, de tariferingsdiensten en de verzekeringsinstellingen die ze kunnen gebruiken voor de registratie van de voorgeschreven niet-vergoedbare analgetica.

De bedoeling is in 2011 de kosten te kunnen berekenen van deze geneesmiddelen gebruikt bij chronisch zieke patiënten en een budget te voorzien voor opname in de maximumfactuur van deze kosten in 2011.

 

Registreren van niet-vergoedbare geneesmiddelen

  • Laxantia
  • Calciumpreparaten
  • niet-vergoedbare analgetica

 

De gegevens komen terecht in de databank Farmanet.

 

Reglementering: K.B. van 19.01.2011

 

U vindt hier  de  bijgewerkte lijsten

 

Bron: RIZIV