Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

MORSE Rapport

Analyse van de uitgaven voor vergoedbare geneesmiddelen

Het MORSE - Monitoring Of Reimbursement Significant Expenses - rapport is een semestrieel intern RIZIV-rapport dat de uitgaven voor terugbetaalbare geneesmiddelen in open officina en ziekenhuizen opvolgt en analyseert.

Dit rapport bespreekt de waargenomen evoluties in de voornaamste geneesmiddelenklassen en evalueert de financiële weerslag van beleidsmaatregelen. Daarnaast wordt er ook gepoogd een voorspelling van de uitgaven te doen. Dit document heeft tot doel een basis te leggen voor reflectie en discussie.

 

De laatste versie van het MORSE-rapport kan u hier raadplgen.

 

Publicatie datum: 05/05/2022