Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Hoofdstuk IV

Aanvraagformulieren

Voor sommige geneesmiddelen van ‘hoofdstuk IV' en ‘hoofdstuk VIII’ kan een machtiging tot vergoeding door de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) pas afgeleverd worden na aanvraag via een reglementair formulier. Via deze webtoepassing kunt u die formulieren downloaden.


Geneesmiddelen die niet opgenomen zijn in de overzichtslijst

Voor de geneesmiddelen die niet opgenomen zijn in de overzichtslijst bestaat er geen reglementair aanvraagformulier.

 

Niet-specifiek aanvraagformulier

Voor de 1e aanvraag tot vergoeding en eventueel voor de aanvraag tot verlenging van een machtiging kunt u voor sommige geneesmiddelen ook vrijblijvend gebruik maken van een niet-specifiek aanvraagformulier (niet verplicht).

Via de zoekmotor van de farmaceutische specialiteiten kunt u nagaan voor welke farmaceutische specialiteiten u gebruik kunt maken van dit niet-specifieke aanvraagformulier.

 

Meer informatie

 

Publicatie datum: 09/07/2019