Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Gliflozines en gliptines

01/10/2018: verandering terugbetaling 

Gliflozines en gliptines in combinatie tegen diabetes type 2: terugbetaling vanaf 1 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 zijn de vergoedingsvoorwaarden van een aantal farmaceutische specialiteiten uit de klasse van de gliflozines gewijzigd.
Naar aanleiding daarvan kwam er een interpretatieregel, die 2 specialiteiten uit de klasse van de gliflozines onder specifieke voorwaarden vergoedbaar maakt in combinatie met de farmaceutische specialiteiten van de klasse van de gliptines.

 

Welke voorwaarden wijzigen ?

  • Op 1 oktober 2018 zijn de vergoedingsvoorwaarden van de 2 specialiteiten Forxiga® en Xigduo® (uit de klasse van de gliflozines) gewijzigd. Volgens de gewijzigde vergoedingsvoorwaarden zijn die specialiteiten voortaan ook vergoedbaar in combinatie met farmaceutische specialiteiten uit de klasse van de gliptines, voor zover de patiënt:
    • voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden van de betrokken specialiteiten
    • al een terugbetaling geniet voor een behandeling met een farmaceutische specialiteit uit de klasse van de gliptines.
  • De vergoedingsvoorwaarden voor farmaceutische specialiteiten uit de klasse van de gliptines voorzien nochtans dat die specialiteiten niet vergoedbaar zijn in combinatie met farmaceutische specialiteiten uit de klasse van de gliflozines.
    Om die tegenstrijdigheid op te lossen kwam er een nieuwe interpretatieregel: Als een patiënt al een terugbetaalbare behandeling krijgt met een specialiteit uit de klasse van de gliptines, dan kan hij ook een terugbetaling krijgen voor de behandeling met bepaalde farmaceutische specialiteiten uit de klasse van de gliflozines.
  • Momenteel zijn enkel de specialiteiten Forxiga® en Xigduo® vergoedbaar in deze combinatie. De vergoedingsvoorwaarden van andere specialiteiten uit de klasse van de gliflozines sluiten de combinatie met de gliptines immers expliciet uit. 

 

Een tijdelijke oplossing

Er is momenteel een groepsgewijze herziening opgestart bij de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) om de betrokken vergoedingsvoorwaarden te herzien. De nieuwe interpretatieregel is dan ook maar geldig totdat de beslissing van de Minister van Sociale Zaken daaromtrent in werking treedt.

 

Wat zijn de gevolgen voor u als arts

Om een aanvraag voor terugbetaling te doen, moet de arts nu de ‘ad hoc aanvraagformulieren’ invullen voor de specialiteiten Forxiga® of Xigduo® en voor het gliptine. 

De aanvraagformulieren voor de gliptines zijn momenteel nog niet aangepast. Die aanpassingen maken deel uit van een wijziging in het kader van de groepsgewijze herziening die momenteel lopende is.

 

Meer informatie

Contacten Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen
Publicatie datum: 18/10/2018