Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Farmaceutische kengetallen

De farmaceutische kengetallen zijn uitgewerkt door het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen. Ze verstrekken gegevens met toelichtingen over de geneesmiddelen voorgeschreven door de grote groepen van voorschrijvers (huisartsen, specialisten en tandartsen) en de recente evoluties. Er zijn grafieken opgenomen met de verdelingen van de huisartsen voor een reeks indicatoren over hun voorschrijfgedrag.


Verslag - 2014

Publicatie datum: 14/01/2016

Farmanetgegevens 2013

Publicatie datum: 12/02/2015

Farmanetgegevens 2012

Publicatie datum: 11/01/2014