Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Drie preventieve behandelingen voor migraine terugbetaald

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft aangekondigd dat drie preventieve behandelingen voor migraine terugbetaald worden.

Vanaf 1 juni zal Aimovig® in België worden terugbetaald voor volwassenen die lijden aan minstens 8 migrainedagen per maand en die voordien minstens 3 profylactische behandelingen zonder succes hebben geprobeerd.
Vanaf 1 juli zullen ook Ajovy® en Emgality® in België worden terugbetaald voor dezelfde indicatie, onder dezelfde voorwaarden.

 

Drie preventieve behandelingen voor migraine terugbetaald

 

Naast het migrainemedicijn Aimovig®, dat vanaf 1 juni wordt terugbetaald, is minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke verheugd dat een akkoord is bereikt voor twee andere preventieve behandelingen van migraine, Ajovy® en Emgality®, die vanaf 1 juli ook worden terugbetaald.

Aimovig®, Ajovy® en Emgality® zijn anti-CGRP-geneesmiddelen die worden gebruikt bij de preventieve behandeling van migraine bij volwassenen. Hun werkingsmechanisme en veiligheidsprofiel zijn vergelijkbaar. De Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen (CTG) heeft geen onderscheid gemaakt tussen deze drie geneesmiddelen en plaatst ze op dezelfde lijn.

Vanaf 1 juni zal Aimovig® in België worden terugbetaald voor volwassenen die lijden aan minstens 8 migrainedagen per maand en die voordien minstens 3 profylactische behandelingen zonder succes hebben geprobeerd.

Vanaf 1 juli zullen ook Ajovy® en Emgality® in België worden terugbetaald voor dezelfde indicatie, onder dezelfde voorwaarden.

 

Een betere levenskwaliteit

"Ik ben verheugd dat de onderhandelingen met de bedrijven zijn geslaagd, want deze terugbetalingen zullen het leven veranderen van duizenden mensen van wie het dagelijkse leven zowel op het vlak van gezin, werk als sociale contacten wordt beïnvloed door deze aandoening", zegt Frank Vandenbroucke.
"In vergelijking met een placebo laten deze geneesmiddelen een duidelijke vermindering zien van het aantal dagen per maand dat patiënten kampen met migraine. Dit is een groot voordeel voor de levenskwaliteit van de persoon in kwestie, maar ook voor de samenleving, aangezien migraine vaak leidt tot werkverzuim", aldus de minister van Sociale Zaken.

Een budget beheerd als een goede huisvader

Als minister van Sociale Zaken moet Frank Vandenbroucke het budget voor farmaceutische specialiteiten op een goede manier beheren, in een context waarin de prijzen van farmaceutische specialiteiten exploderen en de budgetten steeds meer onder druk komen te staan.
"Natuurlijk willen we altijd ons best doen om ervoor te zorgen dat patiënten toegang hebben tot de nieuwste geneesmiddelen die op de markt beschikbaar zijn, maar we willen er ook voor zorgen dat de prijs die de bedrijven vragen niet onredelijk is en dat de toegevoegde waarde voor de patiënt substantieel is. Dit geldt voor alle geneesmiddelen waarvoor om vergoeding wordt verzocht. Het zo efficiënt mogelijk inzetten van middelen op dit gebied is een van mijn prioriteiten voor deze legislatuur", besluit Frank Vandenbroucke.

Publicatie datum: 03/06/2021