Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Contraceptiva

Extra tegemoetkoming in de prijs van voorbehoedsmiddelen

We komen extra tegemoet in de prijs van bepaalde voorbehoedsmiddelen voor vrouwen tot en met 24 jaar. Vrouwen met recht op een verhoogde tegemoetkoming genieten, ongeacht hun leeftijd, van een bijkomende tegemoetkoming.  Voor de morning-afterpil is de tegemoetkoming er vanaf 1 april 2020 voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd. We passen een derdebetalersregeling toe vanaf 10 september 2020.

In de meeste gevallen wordt de terugbetaling automatisch verrekend via het systeem van de derdebetaler.

Met deze maatregelen maken we voorbehoedsmiddelen toegankelijker, en willen we helpen ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

 

Wat betekent ‘extra tegemoetkoming’?

De ‘extra tegemoetkoming’ is een tegemoetkoming bovenop de ‘klassieke tegemoetkoming’ van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). De ‘klassieke tegemoetkoming’ is de tegemoetkoming waarop ook vrouwen ouder dan 24 jaar en vrouwen zonder verhoogde tegemoetkoming  recht hebben.

 

Voor welke voorbehoedsmiddelen is er een extra tegemoetkoming?

De voorbehoedsmiddelen moeten voorkomen op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013.

 

Wie heeft recht op de extra tegemoetkoming ?

Hoeveel bedraagt de extra tegemoetkoming?

De tegemoetkoming verschilt naargelang van het product op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013, maar stemt overeen met een bedrag van 3 EUR per maand.

Voor de morning-afterpil bedraagt die tegemoetkoming 9 EUR per doosje.

 

Hoe krijgt u de extra tegemoetkoming?

U geniet automatisch van onze “extra tegemoetkoming” volgens het systeem van de derdebetaler:

  • bij de apotheek op vertoon van uw voorschrift en uw identiteitskaart
  • voor de morning-afterpil, zonder voorschrift af te halen bij de apotheker (sinds 10 september 2020)
  • voor implanteerbare voorbehoedsmiddelen afgeleverd door een ziekenhuisapotheker (spiraaltjes en onderhuidse implantaten, o.a.).

In enkele uitzonderlijke gevallen zal u de volledige prijs moeten betalen bij de apotheker. Die geeft u dan een formulier om een terugbetaling aan te vragen bij uw ziekenfonds.

 

Verschillende voorbehoedsmiddelen: uw arts kan u informeren!

Goed om te weten:

  • Dankzij onze tegemoetkomingen zijn heel wat voorbehoedsmiddelen van de ‘2e generatie’ zelfs helemaal gratis als u 24 jaar bent of jonger, of recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.
  • Er bestaan generische alternatieven voor de voorbehoedsmiddelen van de ‘3e generatie’.
  • Verschillende morning-afterpillen zijn gratis of kosten minder dan 1 EUR dankzij de tegemoetkoming. 

Met vragen over contraceptie kan u terecht bij uw (huis)arts. Voor meer informatie over de voor- en nadelen van de verschillende voorbehoedsmiddelen kan hij terecht op wetenschappelijke websites (zie hieronder bij ‘Meer info’).

 

Klik HIER om de lijst van voorbehoedsmiddelen met een extra tegemoetkoming te raadplegen.

 

Bron: RIZIV

 

 

 

 

 

Publicatie datum: 21/10/2020