Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Consensusvergaderingen - RIZIV

Het comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen is het regelmatig organiseren, minstens twee maal per jaar, van consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

Wat de organisatie van die vergaderingen betreft, heeft het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen een methodologie uitgewerkt die in grote mate gebaseerd is op het systeem dat in Frankrijk wordt gehanteerd.

Voor iedere consensusvergadering stelt een Organisatiecomité een aantal vragen rond het desbetreffende onderwerp op.
Er wordt een jury samengesteld die een antwoord moet formuleren op die vragen op basis van de literatuurstudie en de bijdragen van de deskundigen. De conclusies van de jury worden neergeschreven in een juryrapport.

 

Lijst van de consensusvergaderingen en rapporten
Hierna volgt de lijst van de consensusvergaderingen.
U vindt hierin de juryrapporten, van zodra ze beschikbaar zijn, en voor de recente consensusvergaderingen ook de teksten van de deskundigen (sprekersbrochure) en de literatuurstudie. 

Om meer te weten, hier klikken

En andere..

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Bron : RIZIV

 

Publicatie datum: 25/06/2020