Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Antibiotica

Praat over antibiotica: nieuwe sensibiliseringscampagne

 

 

Antibiotica kunnen genezen en levens redden. Maar bij verkeerd gebruik bestaat het risico dat de bacteriën resistent worden tegen deze medicatie. Die werkt dan niet meer goed en kan zo bepaalde infecties niet langer de baas.

Dit verschijnsel, AMR (AntiMicrobial Resistance of antimicrobiële resistentie), kan de gezondheid van ons allemaal in gevaar brengen.

 

De FOD Volksgezondheid, BAPCOC en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten lanceren, op de Europese Antibioticadag, een nieuwe sensibiliseringscampagne op.
 

Antibioticaresistentie veroorzaakt bijna 100 overlijdens per dag in Europa en vormt wereldwijd een bedreiging voor de volksgezondheid. Het doel van deze sensibiliseringscampagne is het correct gebruik van antibiotica en de dialoog hierover tussen patiënten en hun huisarts en andere zorgverleners te bevorderen.

 

Meer informatie vindt u op praatoverantibiotica.be.

Publicatie datum: 24/11/2022