Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Reumatologen: TARDIS

01/06/15 Problemen met de elektronische aanvraagprocedure - overgangsmaatregel

Sinds enkele dagen ondervindt het RIZIV problemen met de TARDIS webtoepassing.
Om de betrokken actoren toe te laten om de situatie op het terrein te analyseren en de noodzakelijke oplossingen uit te werken voor een optimale werking van TARDIS, voorziet het RIZIV de volgende overgangsmaatregel.

Indien de reumatoloog een foutmelding krijgt:

  • te wijten aan een te trage reactie van het ziekenfonds (d.i. die de (niet wijzigbare) timeout na 30 seconden overschrijdt) op het einde van de aanvraagprocedure via TARDIS
  • of te wijten aan een technisch probleem die geen betrekking heeft op de therapeutische relatie (eHealth)

mag hij/zij parallel een terugbetalingsaanvraag indienen op basis van het tijdelijk universeel aanvraagformulier. Hierdoor kan hij/zij de continuïteit van de behandeling van zijn/haar patiënt(e) garanderen, in afwachting dat een positief elektronisch antwoord kan gegenereerd worden op de aanvraag via TARDIS.

Deze overgangsmaatregel blijft van toepassing voor de aanvragen die na 31 mei 2015 ingediend werden via TARDIS en die mislukt zijn op het einde van de elektronische aanvraag. De einddatum zal via een latere communicatie meegedeeld worden.

 

01/04/15 TARDIS: verbeterde IT-tool voor reumatologen

Naar aanleiding van de vergoeding van de 1e anti-TNF en om tegemoet te komen aan de wens van de reumatologen om patiëntendossiers te kunnen hebben met epidemiologische gegevens in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis, werd de IT-tool “SAFE” (Shared arthritis file for electronic use) ontwikkeld.

 

SAFE heeft dus plaatsgemaakt voor TARDIS (Tool for Administrative Reimbursement Drug Information Sharing), een volledig vernieuwde versie. Het programma laat toe:

 

  • (gestructureerde) gegevens in individuele patiëntendossiers in te voeren, overeenkomstig de bestaande normen van het beroep;
  • een nationaal register voor alle Belgische patiënten te creëren;
  • online de vergoeding bij ziekenfondsen op een beveiligde en rechtstreekse manier aan te vragen: als alle informatie goed is ingevoerd en beantwoordt aan de vergoedingsvoorwaarden van de betreffende biologische geneesmiddelen, krijgt de arts onmiddellijk een antwoord van de ziekenfonds van haar/zijn patiënt. De patiënt kan dus, zonder af te wachten, zijn behandeling met het biologische geneesmiddel beginnen of voortzetten.

 

Vandaag heeft TARDIS slechts betrekking op de biologische geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis. De volgende fasen beogen de uitbreiding van het gebruik ervan tot andere therapeutische indicaties en andere geneesmiddelen.

Als reumatoloog verbindt u zich met TARDIS via eHealth. Een presentatie werd gepubliceerd: u kan hiermee de stapsgewijze procedure volgen.

 

Bron: RIZIV


TARDIS: klachtbrief van reumatologen

Publicatie datum: 15/06/2017