Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Stagemeester

Enquête: de kwaliteit van de opleiding van kandidaat-specialisten

De FOD Volksgezondheid lanceert een bevraging die gericht is aan de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding in België. Met dit initiatief wil de overheidsdienst de huidige situatie van de opleiding van artsen-specialisten in kaart brengen, de ervaringen en meningen van de sleutelactoren in deze opleiding horen en een actieplan uitwerken.

Tot en met 1 juni 2022 kan u deelnemen aan deze enquête.

 

Uw antwoorden zullen bijdragen aan de opleiding van de arts-specialist van de toekomst. Zo kan u mee de prioriteiten bepalen voor het actieplan om de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding te stimuleren. 
Uw deelname is vrijwillig en anoniem. De antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld en de gegevens worden voor analyse samengevoegd zodat identificatie onmogelijk wordt gemaakt. De resultaten worden gepubliceerd in een rapport dat u op aanvraag kunt ontvangen.


Meer informatie over deze enquête vindt u HIER.

Publicatie datum: 26/05/2022

 

KCE