Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Observatorium patiëntenmobiliteit

Het observatorium voor patiëntenmobiliteit werd opgericht in 2011 bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het RIZIV. 

Het doel van dit orgaan is het objectiveren van de instroom van buitenlandse patiënten en het meten van de eventuele impact van deze instroom op de toegankelijkheid van de ziekenhuizen voor patiënten die in België wonen. 

De opdrachten van het observatorium zijn de volgende :

  • het inzamelen van gegevens inzake patiëntenmobiliteit
  • het inzamelen van gegevens over de wachttijden voor de behandeling van de patiënten die verzekerd zijn bij een Belgische verzekeringsinstellin
  • het faciliteren van overeenkomsten met buitenlandse zorgverzekeraars 
  • het opbouwen en aanbieden van de nodige expertise voor het bepalen van de prijzen die door ziekenhuizen op de buitenlandse markt aangeboden zullen worden
  • het adviseren van de Belgische regering over eventueel te nemen maatregelen.

In 2013, heeft het nog jonge observatorium vooral gefocust op de opvolging en de uitvoering van de taken die reeds in 2012 werden aangevat : de inzameling van gegevens in verband met patiëntenmobiliteit en de wachttijden voor de behandelingen. 

De cijfers betreffende de « buitenlandse patiënten in België » werden geüpdatet. Tussen 2009 en 2011, waren de percentages voor niet - inwoners de volgende : 1,5% van de klassieke hospitalisaties en 1,3% van de daghospitalisaties. Een percentage dat stabiel blijft in vergelijking met de voorgaande jaren. De patiënten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Nederland (57,4%) en Frankrijk (20,5%). De ziekenhuizen die het meest te maken hebben met deze mobiliteit zijn die van Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge en Hasselt.

Eind 2014 zal een nieuw registratiesysteem het mogelijk maken om diepgaandere analyses uit te voeren over deze instromen van buitenlandse patiënten. Ook de eerste resultaten van de analyses van de gegevensinzamelingen in verband met de eventuele wachtlijsten worden verwacht in de komende maanden. Aan de hand van al deze gegevens zal het observatorium zijn andere opdrachten kunnen uitvoeren. 

 

Bron: www.health.belgium.be

 

KCE