Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

MEDEX

Bestuur medische expertise

Het Staatsblad van 13 december 2013 publiceerde  het Koninklijk besluit van 1 december 2013 houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise (MEDEX). Dit bestuur, opgericht binnen FOD Volksgezondheid, is verantwoordelijk voor medische expertises inzake het overheidspersoneel (afwezigheid wegens ziekte, de evaluatie van lichamelijk schade door arbeidsongevallen en beroepsziekten, vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid, enz.) of inzake de verkeersveiligheid (luchtvaart, scheepvaart, wegvervoer) ; in de toekomst zouden andere taken aan hen kunnen worden toevertrouwd.

Deze benaming vervangt een reeks van reeds bestaande diensten, zoals de bestuursafdeling der sociale geneeskunde, de provinciale pensioenscommissie, de administratieve gezondheidsdienst en de medisch-sociale administratie van de Staat.

 

2017-03-01Ontdek in een notendop wat Medex realiseerde in 2016 

Ontdek in een notendop wat Medex realiseerde in 2016 : klik hier

Publicatie datum: 03/02/2017

eMediAtt

Publicatie datum: 05/05/2014

Het medisch attest voor ambtenaren wordt elektronisch.

 

KCE