Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Hoge Gezondheidsraad

Augustus 2022-Vaccinatie tegen pneumokokken voor volwassenen (herziening 2022)

 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over vaccinatie tegen pneumokokkenziekte voor volwassenen.

 

U kan het volledige advies nr.9727 van de Hoge Gezondheidsraad hier raadplegen

 

September 2022-Vaccinatiestrategie tegen apenpokken

 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België een update van de aanbevelingen m.b.t. de vaccinatiestrategie tegen apenpokken in de context van de uitbraak in meerdere Europese landen in mei 2022.

 

U kan het volledige advies nr.9727 van de Hoge Gezondheidsraad hier raadplegen (in english)

 

September 2022-Vaccinatie tegen herpes zoster

 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie van herpes zoster-infecties in de Belgische bevolking.
 
Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren over de vaccinatie tegen herpes zoster (gordelroos, zona) ten behoeve van de gezondheidsoverheden.

 

U kan het volledige advies nr. 9684 van de Hoge Gezondheidsraad hier raadplegen

 

 

Jaarrapport 2021

 

Ontdek in het jaarrapport van 2021 welke onderwerpen en adviezen de Hoge Gezondheidsraad het voorbije jaar onder de aandacht bracht.

 

Klik HIER en ontdek het rapport.

 

Orgaandonatie: het kan in één vingerklik gedaan zijn

"Dit geldt niet alleen voor je leven, maar ook voor je registratie om al dan niet orgaandonor te zijn."


Met deze leuze lanceren de FOD Volksgezondheid en het FAGG een nieuwe campagne om mensen aan te sporen organen of ander menselijk lichaamsmateriaal te doneren.
Het is voortaan nog makkelijker om u als orgaandonor te registreren.

De vraag naar donatie van organen of ander menselijk lichaamsmateriaal blijft groot.
De procedures om zich als donor te registreren, zijn echter onvoldoende gekend.

 

Nochtans is de registratie als donor van organen of ander menselijk lichaamsmateriaal zeer eenvoudig via de website www.klikvoororgaandonatie.be of via de huisarts.
Tevens kan u via www.klikvoororgaandonatie.be ook campagnemateriaal (folders en affiches) downloaden. 

 

Meer informatie over deze campagne vindt u hier.

Publicatie datum: 15/09/2022

AstraZeneca-Oxford vaccin bij +65-jarigen

Publicatie datum: 10/02/2021

Bloedtransfusiesysteem - covid19

 

Gamestoornissen

Publicatie datum: 30/06/2020

Hypnose in de gezondheidszorg

Publicatie datum: 25/09/2020

Verantwoord gebruik van hypnose in de gezondheidszorg 

 

Immunisatie tijdens de zwangerschap

Publicatie datum: 17/11/2020

Belgische richtlijnen

Invloed van de magnetische velden

Publicatie datum: 17/09/2020

Invloed op de gezondheid van de bevolking van magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening

Medische blootstellingen aan ioniserende stralingen

Publicatie datum: 19/09/2020

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen aan ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

 

Medische jury

Publicatie datum: 19/09/2020

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury

 

Myalgische Encefalomyelitis

Publicatie datum: 03/11/2020

 Chronisch vermoeidheidssyndroom

Vaccinatie tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw

Publicatie datum: 22/04/2021

SARS-CoV-2-vaccinatie met behulp van een boodschapper RNA-vaccin van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven

Vaccinatie tegen pneumokokken volwassenen

Publicatie datum: 09/07/2020

Pneumokokkenvaccinatie, een must voor onze ouderen?

 

Vegetarische voeding

Publicatie datum: 28/04/2021

Ventilatie en overdracht van SARS-CoV-2

Publicatie datum: 16/02/2021
 

KCE