Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

HIV

Herziening van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) betreffende het condoomgebruik ter voorkoming van HIV besmetting bij serodiscordante partners waarbij de besmette persoon een antiretrovirale behandeling volgt.

Advies nr. 9517

 

In 2013 had de HGR een adviesaanvraag ontvangen van mevrouw Laurette Onkelinx, toenmalig minister van Volksgezondheid, in het kader van de uitwerking van het "Nationaal AIDS plan". In juli 2018 heeft de HGR een vraag tot bijwerking van dit vorige advies ontvangen van mevrouw M. De Block, de huidige minister van Volksgezondheid, om de daarin geformuleerde boodschappen te harmoniseren met wat het HIV-Monitoringcomité (humaan immuundeficiëntievirus) heeft geïmplementeerd als follow-up van actie 54 van het 'Nationaal HIV-plan'.


U kan het herziene advies (nr. 9517) van de Hoge Gezondheidsraad van februari 2019 hier raadplegen

Publicatie datum: 07/03/2019

 

KCE