Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Bron

Artsenkadaster

Publicatie datum: 10/06/2015

Campagne Govapp

Publicatie datum: 12/05/2022

IMC Volksgezondheid lanceert GovApp: sneller en nog veiliger meldingen van de overheid ontvangen.

Enquête: inschatting VTE zelfstandig huisarts

Publicatie datum: 20/10/2022

De FOD Volksgezondheid, Cel Planning heeft een studie uitgeschreven rond een verbeterde inschatting van een voltijds equivalent (VTE) huisarts met een zelfstandig professioneel statuut in België.

Erkenning huisartsen

Publicatie datum: 05/01/2014

Erkenning specialisten

Publicatie datum: 03/01/2014

FOD Volksgezondheid, omzendbrief aan de gezondheidszorgberoepsoefenaars

Publicatie datum: 17/03/2022

Het FOD Volksgezondheid heeft een omzendbrief verstuurd aan de gezondheidszorgberoepsoefenaars betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder mond-neusmaskers) in een zorgcontext tijdens de huidige fase van de COVID-19-epidemie.

Geef uw advies

Publicatie datum: 17/11/2022

Enquête: het voltijds equivalent van artsen in België

Geïntegreerde zorg

Publicatie datum: 08/06/2017

Voor een betere gezondheid

Geneeskundige beroep

Publicatie datum: 03/01/2014

Hoge Gezondheidsraad

Publicatie datum: 15/09/2022

Hoge Raad spec. en huisartsen

Hoge Raad van artsen-specialisten en huisartsen

MEDEX

Publicatie datum: 03/02/2017

Bestuur medische expertise

Ombudsdienst patient recht

Publicatie datum: 18/10/2018

De ombudsdiensten ’Rechten van de patiënt’

Organisatie FOV volksgezondheid

Publicatie datum: 05/01/2014

Overlegstructuren

Publicatie datum: 24/11/2013

Raden en commissies

Publicatie datum: 05/01/2014

Stagemeester

Publicatie datum: 26/05/2022

Enquête: de kwaliteit van de opleiding van kandidaat-specialisten

 

KCE