Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

FOD Volksgezondheid, omzendbrief aan de gezondheidszorgberoepsoefenaars

Het FOD Volksgezondheid heeft een omzendbrief verstuurd aan de gezondheidszorgberoepsoefenaars betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder mond-neusmaskers) in een zorgcontext tijdens de huidige fase van de COVID-19-epidemie.

Deze omzendbrief moedigt alle zorgverleners om de voorzichtigheid nog een tijd prioritair te stellen en de geldende aanbevelingen op te volgen.

 

Recent bracht de RMG1 een advies uit over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de huidige epidemiologische context (zie bijlage).


Voor personen zonder respiratoire symptomen en zonder vermoeden van SARS-COV-2 wordt gepleit om in de huidige situatie de universele maatregelen in de regel verder te zetten:

  • Patiënten en bezoekers dragen een mondmasker in wachtzalen, gemeenschappelijke ruimten en (waar mogelijk) bij contact met zorgverleners. Het RMG merkt op dat dit niet geldt voor residenten in residentiële zorgcollectiviteiten.
  • Zorgverleners dragen een mondmasker bij een patiëntencontact (minstens een chirurgisch masker). Het RMG verduidelijkt dat dit ook geldt in woonzorgcentra of bij thuishulp.
  • Het RMG raadt aan dat zorgverleners - zelfs zonder patiëntencontact - verder een masker dragen in gemeenschappelijke ruimten (verpleegpost, dokterskamer), om transmissie tussen zorgverleners te vermijden.
    Hiervan kan worden afgeweken als er in voldoende afstand en ventilatie wordt voorzien.

 

Voor personen (hetzij zorgverleners, hetzij patiënten) mét acute respiratoire symptomen of bewezen SARS-COV-2, bevat de aanbeveling van de RMG de reeds gekende te nemen maatregelen. Zorgverleners moeten aangemoedigd worden zoveel mogelijk thuis te blijven wanneer ze zelf acute respiratoire symptomen vertonen.

 

Klick HIER om de volledige omzendbrief te raadplegen.

Klick HIER om de huidige epidemiologische context te raadplegen.

 

 

28 februari 2022 Risk management group (RMG) : https://www.health.belgium.be/fr/node/37374 

 

Publicatie datum: 17/03/2022

 

KCE