Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Enquête: inschatting VTE zelfstandig huisarts

De FOD Volksgezondheid, Cel Planning heeft een studie uitgeschreven rond een verbeterde inschatting van een voltijds equivalent (VTE) huisarts met een zelfstandig professioneel statuut in België.

Deze studie is een eerste stap naar een optimalisatie van het planningsmodel voor het aantal artsen in België. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de essentiële elementen binnen het doktersberoep en binnen de berekening van het voltijds equivalent van een huisarts in België, is er een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst werd op verzoek van de Planningscommissie van de FOD Volksgezondheid uitgevoerd door IM Associates. 

 

Op vraag van het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid zal in deze vragenlijst ook gepeild worden naar de werklast van huisartsen in België, o.a. in navolging van de Covid-19-epidemie.
 

Klik hier om deel te nemen aan deze studie en om de vragenlijst te beantwoorden.
 

Het invullen van de volledige vragenlijst neemt ongeveer 45 minuten in beslag. U kunt tijdens het invullen van de vragenlijst op elk moment pauzeren en later verdergaan. De vragenlijst dient ingevuld te worden vóór 6 november 2022.
 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Publicatie datum: 20/10/2022

 

KCE