Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Artsenkadaster

Nieuwe rapporten

 De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, ook ‘Kadaster’ genoemd, staat in voor de registratie van alle personen die het recht hebben een erkend gezondheidszorgberoep in België uit te oefenen. Op basis van dit kadaster kan echter niet worden bepaald of de erin opgenomen erkende beroepsbeoefenaars effectief actief zijn, in welke mate ze deze eventuele activiteit ontplooien en in welke sector ze dit doen. Het kadaster geeft een beeld van de personen die een gezondheidszorgberoep mogen uitoefenen, maar geeft niet aan wie van deze personen effectief het beroep in kwestie uitoefent.

Om een zicht op de effectieve positie op de arbeidsmarkt van de erkende beoefenaars van een gezondheidszorgberoep te bekomen, werd het plan opgevat een gegevenskoppeling uit te voeren tussen het Kadaster, het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (DWH AM & SB) en de gegevens beschikbaar ter hoogte van het RIZIV. Dit project kreeg de naam PlanCAD mee en kadert in het meerjarenplan van de Planningscommissie.


U kan hier het syntheserapport PlanCAD Artsen 2004-2012 raadplegen

 

HIER worden de individuele PlanCAD rapporten beschikbaar.

Publicatie datum: 10/06/2015

 

KCE