Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Onze structuur

De Bvas werd opgericht in 1971 door het verenigen van de 5 syndicale kamers van België.

Zijn democratische structuur die dicht aanleunt bij de basis is het aanspreekpunt van uw bezorgheid.

 

 

 

 

Publicatie datum: 14/09/2013