Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Onze geschiedenis

De geschiedenis van het syndicalisme is een bewogen geschiedenis. De grote stakingen van artsen, de institutionele hervormingen in het land en de wet inzake het statuut van de ziekenhuisarts zijn enkele voorbeelden van moeilijke periodes die onze geschiedenis gemarkeerd hebben.De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) berust nog steeds op de structuur van de Syndicale Artsenkamers die in de jaren 1962-63 werden opgericht.
De eerste syndicale kamer was die van Luik en Luxemburg (17 mei 1962). Hierop volgde de syndicale kamer van Waals-Brabant, Henegouwen en Namen (22 maart 1963) en dan de Kamer van de Brusselse Agglomeratie (31 mei 1963)
Het Vlaams landsgedeelte volgde met de syndicale kamer van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (23 augustus 1963) en tenslotte ontstond de syndicale kamer van Oost- en West-Vlaanderen (29 augustus 1963)Deze 5 syndicale kamers zijn op nationaal gebied vertegenwoordigd door de Federatie van de Syndicale Artsenkamers.Toen de wetgeving op de hervorming van België in gewesten en gemeenschappen concreet werd, ontstond op 10 juni 1981 het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) die beide Vlaamse kamers overkoepelt. Het VAS treedt als autonome vereniging van Vlaamse artsen op, in alle aangelegenheden die behoren tot de wettelijke bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaams en Brussels Gewest en die betrekking hebben op de uitoefening van de geneeskunde in de breedste betekenis van het woord.

Ten gevolge van de communautarisering van het land, werd bovenvermelde  Federatie omgedoopt tot de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) dat functioneert op basis van pariteit  huisartsen/specialisten en enerzijds een Vlaamse Gemeenschap en Waalse en Duitstalige gemeenschap anderzijdDe kracht van onze organisatie ligt vervat in een regionale verankering overkoepeld door een coherente nationale structuur.

 

 

Grote syndicale figuren hebben hun naam gevestigd op het eretableau van de geschiedenis: André Wynen, Joseph Farber,..

 Hun verbetenheid in het verdedigen van het beroep en zijn ethische waarden is een levendige erfenis voor de leiders van de BVAS. Deze kracht is nu ook meer dan nodig. De economische, demografische, culturele en andere evoluties in onze maatschappij, de budgettaire crisis van de sociale zekerheid in het bijzonder zijn werkelijke uitdagingen die aan de artsen worden gesteld.

Publicatie datum: 20/10/2013