Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Directiecomité

De voorzitter wordt bijgestaan door zijn ondervoorzitters, secretarissen-generaal en schatbewaarder

 

                                                                                    

Dr. Philippe DEVOS

Voorzitter

 

 
 

 

 

Dr. Bart DEHAES

Ondervoorzitter

 

 

Dr. Luc HERRY

Ondervoorzitter

 

 

 

Dr. Dirk SCHEVENEELS

Ondervoorzitter 

 

 

 

 

Dr. Pierre DUPREZ

Ondervoorzitter

 

 

 

 

Dr. Gilbert BEJJANI

Secretaris-generaal


 

Dr. Yves LOUIS

Secretaris-generaal

 Dr. Alin DEROM

Schatbewaarder 

 


Teneinde de pariteit tussen huisartsen en specialisten, alsook de taalpariteit, te eerbiedigen, nemen volgende huisartsen ook deel aan het Directiecomité: Drs. P. DE PLAEN, W. DEBRABANDERE, R. DIERICKX en J. ROSILLON. 

  
 
Publicatie datum: 22/05/2019