Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Deconventie wegens verlies van de index

U heeft ongetwijfeld vernomen dat de regering draconische besparingsmaatregelen heeft opgelegd aan de artsen (€ 213 miljoen) en de gezondheidszorg in zijn geheel (€ 903 miljoen).

 

Naast het indexverlies dat alle artsen treft, wordt er nog voor +/- 64 miljoen euro bespaard in verschillende specialistische disciplines, zoals de cardiologie, de gastro-enterologie, de gynaecologie, de medische beeldvorming, de klinische biologie... Slechts over +/- de helft van die besparing werd er onderhandeld. U kan hier de volledige lijst van de besparingsmaatregelen in de verschillende disciplines terugvinden. Over de verdeling van het laatste derde van de index (€ 72,2 miljoen) werd onderhandeld in de medicomut. HIER vindt u het overzicht van de aangepaste honoraria goedgekeurd op de vergadering van 5 december jl.

 

Indien u deze besparingsmaatregelen niet kan aanvaarden en ze wenst te compenseren door het vragen van een hoger ereloon dan de conventietarieven, dan kan u zich tussentijds deconventioneren voor het jaar 2017. In dat geval zal u in 2017 geen recht hebben op het RIZIV-voordeel dat voor volledig toegetreden artsen € 4.790 bedraagt en voor een partieel geconventioneerd artsen € 2.259. Anderzijds bent u in 2017 dan in principe niet gebonden aan de conventietarieven en mag u dus vrije tarieven rekenen.

 

Wat de financiële gevolgen zijn van deze tussentijdse deconventie en op welke manier u deze gevolgen kan opvangen, vindt u HIER terug.

 

Ook in dit geval heeft u tijd tot uiterlijk 14 december om u te deconventioneren via aangetekend schrijven met de vermelding van uw motief:

 

"Verlies van de index"


U vindt de MODELBRIEF hier terug.